Zo zag Cornelis Anthoniszoon de toenmalige stad aan het water toen hij in 1538 deze vogelvlucht op Amsterdam (te zien in het Amsterdams Historisch Museum) schilderde. Een kleine 200 jaar later was de stad uitgegroeid tot de belangrijkste handelsstad van de wereld met onder meer een Beurs, een Wisselbank en een Bank van Lening.

Amsterdamkoopmansstad.nl organiseert culturele activiteiten voor particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties waarin vanuit het hedendaagse Amsterdam een uniek inzicht wordt gegeven in het Amsterdam van toen. Deze blik in de rijke historie van Amsterdam varieert van bouwstijlen tot bier, van schilderkunst tot lakenindustrie en van kooplieden tot gevangenissen.  

Rondleiding door de Amsterdamse binnenstad
Wij organiseren stadswandelingen door de historische binnenstad waarbij de nadruk ligt op de drie oudste bouwstijlen in de stad, de beknopte geschiedenis, de gouden eeuw en de schilder Rembrandt van Rijn.

Als aanvulling hierop organiseren wij een stadswandeling door de binnenstad waarbij meerdere bouwstijlen worden belicht, als vervolg op de eerste wandeling.

Het Amsterdam Koopmansspel in de Amsterdamse binnenstad
Een evenement voor groepen, organisaties en bedrijven van 10 tot 16 personen dat zich afspeelt binnen de historische omgeving van de middeleeuwse binnenstad. Tijdens een dagdeel wordt een speurtocht uitgevoerd waarin elementen als samenwerken, strategie en onderhandelen aan de orde komen. Voorafgaand wordt er tijdens een introductie op een historische locatie ingegaan op de ontwikkeling van Amsterdam tijdens de gouden eeuw en de belangrijke rol die vooral de kooplieden daarin hebben gespeeld. De nadruk kan liggen op het spelelement en/of de elementen strategie, onderhandelen en samenwerken.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola